Bekijk alle evenementen

Nieuwe brandstof om de Europese klimaatdoelstellingen te halen 


23-08-18 tot 23-08-2018 | 10:00 tot 16:00 | Klimacenter, Werlte Website van event

Strengere emissiegrenswaarden (NOX, CO2, enz.), de verplichting om de vervoerssector geleidelijk koolstofarm te maken en de daarmee gepaard gaande gestage toename van het aandeel van hernieuwbare energie in de mobiliteitssector vereisen nieuwe strategieën en technologieën om deze verandering effectief en efficiënt te maken.

Door LNG in het zware vrachtverkeer te gebruiken, wordt de uitstoot van stikstofoxide ten opzichte van dieselbrandstof met 85%, de uitstoot van CO2 met 25% en het aandeel fijn stof met 99% verminderd. Door de geluidsreductie (30-50%) kan het gebruik van gasmotoren van bijzonder belang zijn voor binnenstedelijke leveringen en gemeentelijke activiteiten.


Bio-LNG kan in dit verband ook een belangrijke bijdrage leveren. Het gebruik van lagetemperatuurvloeibaarheidstechnologieën om biomethaan om te zetten in bio-LNG opent nieuwe afzetgebieden voor biogasinstallaties. De belangrijke rol van biogasinstallaties als systeemdienstverleners voor diverse sectoren kan worden uitgebreid. De De conferentie zal informatie verstrekken over nieuwe wettelijke voorschriften, technieken en ervaringen presenteren en mogelijkheden voor regionale actie bespreken. De Het evenement maakt deel uit van het Duits-Nederlandse gezamenlijke project LNG Piloten (www.lngpilots.eu).

Kijk voor het programma en aanmelding op de website van 3N.


We kijken uit naar uw deelname.

NB: tijdens dit event wordt Duits gesproken