Bouw eerste Europese LNG-bunkerstation in Keulen in volle gang

De bouw van het eerste Europese vaste bunkerstation voor liquefied natural gas (LNG) is in volle gang. Het LNG-bunkerstation wordt gerealiseerd aan Europa’s drukste waterweg de Rijn, in de haven van Keulen (Am Molenkopf 1). Met de geplande opening per juli 2019 zet initiatiefnemer PitPoint.LNG een belangrijke stap in het beschikbaar maken van LNG als schone brandstof voor de binnenvaart. 

Het LNG-bunkerstation wordt de eerste vaste LNG-tanklocatie voor binnenvaartschepen in Europa. Waar LNG-binnenvaartschepen nu voornamelijk nog met tankauto’s worden beleverd, biedt de komst van dit LNG-bunkerstation vele voordelen voor de binnenvaart, zoals onder andere meer flexibiliteit door 24/7 beschikbaarheid en een aanzienlijk kortere bunkertijd. Door de realisatie van dit LNG-bunkerstation aan het logistieke knooppunt in Keulen draagt initiatiefnemer PitPoint. LNG bij aan het beter beschikbaar maken van LNG als brandstof voor de binnenvaartsector.

“Met de bouw van dit bunkerstation zetten wij een grote stap in het realiseren van onze doelstelling om schoner transport over weg én water mogelijk te maken. Dit bunkerstation aan Europa’s drukste waterweg is een belangrijke mijlpaal in de verdere uitbreiding van de internationale tankinfrastructuur voor LNG,” aldus Jan Willem Drijver, Managing Director PitPoint.LNG.

Minder milieubelasting dankzij het varen op LNG
Het nieuwe LNG-bunkerstation is onderdeel van de plannen van de Europese Commissie om LNG-infrastructuur over weg én water te realiseren. Het varen op LNG levert meetbare milieuwinst op en helpt de luchtkwaliteit verbeteren. Vergeleken met de huidige Europese emissie-eisen (CCNR II) produceren LNG-motoren vergeleken met dieselmotoren een lagere uitstoot van schadelijke en milieubelastende stoffen, namelijk 20% tot 25% minder CO₂, ten minste 70% minder NOₓ en ruim 95% minder fijnstof. Dit heeft daardoor direct invloed op de gezondheid van omwonenden langs de Rijn, zoals Keulen en andere steden.