Werkpakketten

Werkpakket 1

Logistieke planning

Het werkpakket 1 zal als basis voor de andere werkpakketten voorbeelden opleveren voor de identificatie van potentiële locaties voor een LNG-tankinfrastructuur
BEKIJK WERKPAKKET

Werkpakket 2

Technische innovaties en nieuwe concepten voor LNG toepassingen

In diverse Europese landen rijden de eerste LNG trucks en trekkers en zijn de eerste LNG tankstations gerealiseerd. Om deze ontwikkeling verder te stimuleren dient het gebruiks- en bedieningsgemak van de LNG tankstations verder verbeterd te worden.


BEKIJK WERKPAKKET

Werkpakket 3

Technische innovaties voor de uitrol van LNG uit hernieuwbare bronnen

Dit werkpakket heeft tot doel, de deelnemende maar ook andere ondernemingen, technische en economische innovaties te begeleiden voor de vestiging van LNG uit hernieuwbare bronnen.


BEKIJK WERKPAKKET

Werkpakket 4

Financiële, economische en juridische randvoorwaarden

Een succesvolle ontwikkeling van de LNG-infrastructuur in het programmagebied en grensoverschrijdend verkeer van LNG uit o.a. hernieuwbare bronnen vereist van de actieve marktdeelnemers – leveranciers, LNG-vervoerders, eindgebruikers en technische diensten (brandweer, etc.) uit de twee landen – een uniforme kennis van de veilige omgang met LNG, maatregelen t.b.v. calamiteitenpreventie en -bestrijding alsmede installatie- en bedrijfsveiligheid. 


BEKIJK WERKPAKKET

Werkpakket 5

Communicatie, kennisoverdracht, opleiding en training

Voor het stimuleren en faciliteren van het ontwikkelingsproces t.b.v. een LNG-infrastructuur en het gebruik van LNG in Nederland en Duitsland is het belangrijk, om zowel tijdens als na het project over het project, de resultaten en bevindingen te communiceren.


BEKIJK WERKPAKKET