Evenementen

Nieuwe brandstof om de Europese klimaatdoelstellingen te halen  23 augustus 2018

Klimacenter, Werlte

Strengere emissiegrenswaarden (NOX, CO2, enz.), de verplichting om de vervoerssector geleidelijk koolstofarm te maken en de daarmee gepaard gaande gestage toename van het aandeel van hernieuwbare energie in de mobiliteitssector vereisen nieuwe strategieën en technol...

Bio-LNG im Verkehrssektor: Status Quo, Chancen & Herausforderungen 23 augustus 2018

Klimacenter, Wertl

Striktere Emissionsgrenzwerte (NOX, CO2, etc.), die Verpflichtung zu einer sukzessiven Dekarbonisierung des Verkehrssektors und eine damit verbundene stetige Zunahme des Anteils erneuerbarer Energien im Mobilitätssektor bedürfen neuer Strategien und Technologien, um...