STANDAARD TEKST


Waarom LNG PILOTS?

Het goederenverkeer over weg en water zal in de komende jaren verder toenemen. Tot nu toe is het transport grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Door de groei in het goederenverkeer zal ook de CO2 uitstoot flink gaan toenemen. Dat is slecht voor het milieu en klimaat. Op dit moment veroorzaken fijnstof, zwavel en stikstofdioxide schade aan lucht, bodem en water. Deze schadelijke stoffen veroorzaken gezondheidsproblemen, met name in de dichtbevolkte gebieden. De introductie van LNG (Liquefied Natural Gas) als alternatieve brandstof voor het zware vrachtverkeer en de binnenvaart, betekent geen fijnstof en zwavel-emissies meer, 80 tot 90% minder stikstofdioxde en een besparing van 10 tot 20% op de CO2 uitstoot.

STANDAARD TEKST

LNG PILOTS

LNG PILOTS staat voor 'Liquefied Natural Gas: Project voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de transport- en industriële sectoren'.  Het project wordt uitgevoerd door een consortium van 41 partners uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland. Het is gevormd om de introductie van LNG als alternatieve brandstof in het grensoverschrijdende goederenverkeer te versnellen.

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er in de Duits-Nederlandse grensregio een sterke behoefte is ontstaan om de schadelijke uitstoot, veroorzaakt door het zware goederenverkeer, flink terug te dringen. LNG is een schonere brandstof dan de huidige fossiele brandstoffen (m.n. diesel) en vormt als transportbrandstof een goed alternatief. Om LNG als alternatieve brandstof te kunnen introduceren, is een LNG- infrastructuur nodig. Een uitgebreid netwerk van LNG- tankstations in havens, langs snelwegen en op bedrijventerreinen, zal een versnellend effect hebben op de acceptatie en doorvoering van deze schonere brandstof. De transportsector zal LNG als alternatief eerder accepteren en kunnen doorvoeren in hun vloot van vrachtwagens en binnenvaartschepen. Om de vloot rendabel te houden, moeten er voldoende tankstations aanwezig zijn in de regio's. Aan de andere kant geldt dat de groep gebruikers ook moet groeien om de tankstations rendabel te houden.

Naast milieuwinst moet het project ook veel werk opleveren, vooral voor mbo geschoolde werknemers. Hierbij valt te denken aan de bouw van installaties, onderhoud van motoren en bediening van de tankstations.    
STANDAARD TEKST

Activiteiten

Het doel van het project is om LNG als alternatieve brandstof versneld te introduceren in het goederentransport in de grensregio. In het project zullen door bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties o.a. analyses voor een trimodale infrastructuur (zwaar vrachtverkeer, binnenschepen en industriële toepassingen) in havens en bedrijventerreinen worden uitgevoerd. Ook worden de mogelijkheden van het gebruik van bio-LNG onderzocht. Daarnaast worden logistieke concepten voor het grensgebied van Duitsland en Nederland ontwikkeld. Ook worden technische innovaties op het gebied van tankstations en opslag verder ontwikkeld.

Europees project

LNG PILOTS is een INTEREGG V A project waarvoor in september 2016 een subsidie is verleend. Het project heeft een omvang van 6,75 miljoen euro en loopt tot medio 2019.

INTEREGG is een Europese subsidieregeling die bedrijven, onderzoekers en overheden de mogelijkheid biedt om internationaal samen te werken in duurzame projecten. 

Wilt u meer inhoudelijke informatie over het project LNG PILOTS? Ga dan naar het menu 'Werkpakketten' bovenaan de pagina, of klik op de button 'Zie werkpakketten' hieronder. 

Zie werkpakketten

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Of heeft u interesse om zich aan te sluiten bij het consortium? Neem dan contact met ons op!


STANDAARD TEKST

Volgende evenement

Er zijn nog geen evenementen gepland.
STANDAARD TEKST
STANDAARD TEKST