Noord Nederlandse maritieme sector op voorsprong door LNG

Barkmeijer bouwt hypermodern baggerschip als pilot-project

De maritieme sector is één van de grootste maakindustrieën in het Noorden en bestaat uit veelal onafhankelijke specialisten die bij scheepsbouwopdrachten samenwerken. Deze sectorstructuur is uniek in de wereld en ontleent haar bestaansrecht aan een continue focus op innovatie.
Schepen die op LNG (vloeibaar aardgas) varen worden in de maritieme wereld gezien als een gamechanger; een technische ontwikkeling die in het komende decennium de scheepvaart ingrijpend zal doen veranderen. LNG staat voor Liquefied Natural Gas. Aardgas wordt afgekoeld tot -162°C waardoor het volume circa 600 keer reduceert. Dit maakt het mogelijk om het gas op te slaan en te transporteren - en elders ter wereld te gebruiken. LNG kent diverse milieuvoordelen ten opzichte van traditionele brandstoffen voor de scheepvaart en het wegverkeer. Het is nu de best beschikbare oplossing in de overgang naar meer duurzame energiebronnen en wereldwijd wordt het dan ook steeds vaker ingezet. In Nederland is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de infrastructuur en steeds meer vrachtwagens en schepen rijden en varen op LNG.
Het veilig en efficiënt toepassen van LNG aan boord van schepen vereist veel kennis en expertise. Om deze kennis in de regio verder op te bouwen en te demonstreren gaan een aantal Noord Nederlandse partijen gezamenlijk een dual fuel LNG-aangedreven baggerschip ontwikkelen. Een hypermodern schip dat de toon zet voor toekomstige schepen in dit segment. In het door Energy Valley, Conoship International en Scheepswerf Barkmeijer geïnitieerde project zijn ook diverse andere bedrijven uit de regio betrokken, waaronder Engie (Cofely Noord), CIG-Centraalstaal, Wolfard & Wessels, Recoma, Kon. Niestern-Sander en DNV GL. Om de kennisopbouw goed te verankeren worden onder meer ook TechnologieCentrum Noord-Nederland, Energy Academy, Energy College, Noorderpoort College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden betrokken. Naast de provincies Fryslân en Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is er ook support vanuit het Havenbedrijf Rotterdam.
Het te ontwikkelen baggerschip voldoet al direct aan de strenge wereldwijde emissie eisen die vanaf 2020 gelden. In het Seca-gebied op de Noordzee gelden sinds 2015 zelfs nog strengere zwavel eisen van 0,1%. Ook hieraan voldoet het baggerschip per direct, dankzij de moderne LNG-technologie.
De opdrachtgever die de bouw mogelijk maakt is Van der Kamp uit Zwolle, een bedrijf met 100+ jaar historie in de scheepvaart en baggerwerk. De keuze voor het nieuwe LNG is heel bewust gemaakt. Arie Faasse, directeur van Van der Kamp: “Wij voeren baggerwerkzaamheden uit in zowel de Havens van Rotterdam en Hamburg als in Eemshaven. Dit zijn gebieden waar aandacht voor het milieu uitermate belangrijk is. Steeds cleaner werken, is voor ons een duidelijke incentive om nu in LNG te investeren”.
Patrick Brouns en Sander de Rouwe de twee gedeputeerden van Groningen en Fryslân: “Wij zijn erg verheugd dat de bouw van dit LNG aangedreven baggerschip in Noord-Nederland plaats vindt. Deze ontwikkeling zet onze scheepsbouwsector weer op de wereldkaart en zal zorgen voor meer banen in de gehele keten. Zowel op WO niveau maar zeker ook voor de werkgelegenheid van onze vakmensen en die banen, daar doen we het voor!”.
De bouwopdracht levert tijdens de bouwfase van 2 jaar 100 high tech en high skill banen op, een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in Noord Nederland. Het prototype geldt echter vooral als opstap: de maritieme sector in de regio werkt aan een kennisvoorsprong, een voordeel bij het verkrijgen van toekomstige orders. De markt is enorm: op basis van marktstudies heeft de noordelijke scheepsbouw de potentie om in de periode 2018-2025 meer dan 40 orders voor LNG-aangedreven schepen binnen te halen. Goed voor een totale investeringsimpuls van ruim €1 miljard en 6.500 mensjaren werk.