Ombouw Mercedes-Benz Actros op Dual Fuel gereed


Montage van de LNG tank op de Mercedes-Benz trekker

Nadat bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de metingen en onderzoeken op de motorproefstand aan de Dual Fuel motor waren afgerond, is bij Prins-Westport in Eindhoven de Mercedes-Benz trekker van het model Actros Euro VI op Dual Fuel bedrijf omgebouwd. Tevens is het uitlaatgassysteem aangepast voor de door de HAN uit te voeren metingen aan het voertuig. Inmiddels is de trekker bij de HAN in Arnhem, waar nu de meetapparatuur voor de zogenaamde PEMS-metingen op het voertuig wordt geïnstalleerd (PEMS: Portable Emissions Measurement System). Bij het toegepaste systeem wordt het gas geïnjecteerd op één punt in het inlaatsysteem.


Prins-Westport Dual Fuel systeem Diesel-LNG

De HAN gaat vervolgens de wegmetingen op diesel uitvoeren. Met de PEMS-apparatuur wordt een groot aantal componenten in het uitlaatgas gemeten. De trekker-oplegger combinatie rijdt verscheidene cycli volgens een vaste route, waarin een stadstraject, een buitenweg (80 km weg) met hellingen en een gedeelte autosnelweg. Een rit duurt ca. 30 minuten. De oplegger is belast met gewichten van in totaal 13 ton. De combinatie rijdt dan onder een belasting van ca. 50%. Na afloop van de metingen op diesel wordt het Dual Fuel systeem gekalibreerd en volgen de metingen op diesel-LNG. Afhankelijk van de verkregen resultaten volgen nog enige optimalisatie metingen.
Bij het nu toegepaste systeem wordt het gas geïnjecteerd op één punt in het inlaatsysteem. Zo mogelijk wordt in het jaar 2019 nog een vergelijkende test gedaan met hetzelfde voertuig waarop een multi point injectie systeem is gemonteerd.PEMS-meetapparatuur geïnstalleerd in de chauffeurscabine