Werkpakket 1 - Logistieke planning

Grensoverschrijdende LNG infrastructuur 

Voor Werkpakket 1 van het project “LNG PILOTS”, werken elf partners uit Duitsland en Nederland samen om een LNG-infrastructuur in te richten en te ontwikkelen in de Duits-Nederlandse grensregio. De reeds bestaande infrastructuur van Nederland zal gebruikt worden om deze met de toekomstige infrastructuur in Duitsland te verbinden.

De eerste stap hiervoor is om een beeld van de LNG-markt te krijgen. Door contact te zoeken met potentiële klanten uit het wegtransport en binnenvaart wordt de potentiële vraag naar LNG onderzocht. Aan de andere kant wordt gekeken naar het mogelijke totale LNG-aanbod. Hierbij wordt gekeken naar de lokale productiecapaciteit van LNG als ook naar de import ervan.


Doel van het project

Door het identificeren van belangrijke transportknooppunten en een bestaande infrastructuur van bedrijven, wordt het concept van een mogelijk LNG-opslag- en distributie infrastructuur voor tankstations en terminals in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Nederland opgesteld. In deze structuur zullen ook ‚openbare‘ LNG terminals, respectievelijk tankstations, op twee locaties in het subsidiegebied (NDS – NRW) opgenomen worden. Er worden voor de beide locaties detail studies gehouden en in workshops besproken met geïnteresseerde ondernemers uit gebied. De bevindingen van het onderzoek worden gebruikt om het concept van het grensoverschrijdende logistieke netwerk te ontwikkelen. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in de studie Grensoverschrijdend LNG-Supply Chain Nederland-Duitsland”.

Om vraag en aanbod van LNG in de toekomst beter op elkaar af te stemmen, wordt bovendien een digitale marktplaats ontwikkeld. Hierdoor kunnen online verschillende hoeveelheden LNG en Bio-LNG aan geboden en gevraagd worden. De inkoop en het integrale ketenbeheer van LNG zal economisch in kaart worden gebracht en zo zal er een liquide en transparante markt ontstaan. LNG wordt hiermee ‘just in time’ voor de eindgebruiker ter beschikking gesteld.

Door een tijdige evaluatie van het ruwe concept, zullen potentiële partners vroegtijdig aangetrokken worden. Het concept wordt ter afsluiting gepubliceerd in de studie “LNG Marktplaats”.

Contactpersoon Handelsplatform: Iñaki Merkel Inaki.merkel@merkel-energy.com

Contactpersoon werkpakket 1 - Logistieke Planning: Michael Vonmetz, BTO AG Michael.vonmetz@bto.ag

Over dit werkpakket

Contactpersoon werkpakket 1 - Logistieke Planning: 
Michael Vonmetz, BTO AG 
Michael.vonmetz@bto.ag

Contactpersoon Handelsplatform:
Iñaki Merkel
Inaki.merkel@merkel-energy.com

 Bekijk ook werkpakket 2