Werkpakket 2

Werkpakket 2A-a

Ontwerp en bouw van gebruikersvriendelijke LNG-tankstations

In diverse Europese landen rijden de eerste LNG trucks en LNG trekkers en zijn de eerste LNG tankstations gerealiseerd. Om deze ontwikkeling verder te stimuleren dient het gebruiks- en bedieningsgemak van de LNG tankstations verder verbeterd te worden.BEKIJK WERKPAKKET

Werkpakket 2A-b

Ontwikkeling en realisatie van robot vulsysteem voor LNG

Om het gebruiksgemak en bedieningsgemak van LNG tankstations verder te ontwikkelen, wordt gekeken hoe dit geautomatiseerd kan worden. In dit werkpakket wordt gekeken naar een robot vulsystyeem.   


BEKIJK WERKPAKKET

Werkpakket 2A-c

Ontwikkeling van lichtgewicht LNG-tank voor opslag- en transport

Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen en testen van een lichtgewicht composiet LNG-tank voor aan-boord opslag en transport van vloeibaar aardgas. Deze nieuwe tanktechnologie zal niet alleen veel gewicht besparen t.o.v. de gangbare metalen LNG- cilinders maar ook goedkoper zijn en de “Boil Off” fase sterk kunnen verlengen.
BEKIJK WERKPAKKET

Werkpakket 2A-d

Onderzoek naar en ont-wikkeling van een dual fuel systeem met minimalisering van methaanslip

Het doel van dit werkpakket is het bouwen van tenminste 4 prototype systemen, het installeren daarvan op vrachtauto’s en het beproeven in de praktijk.BEKIJK WERKPAKKET

Werkpakket 2B

Nationale elektriciteitsvoorzieningen voor binnenwateren

De binnenvaart is een belangrijke vervoerstak in het subsidiegebied en beschikt daarom over een aanzienlijke potentie om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te beperken. BEKIJK WERKPAKKET