Werkpakket 4 - Financiële, economische en juridische randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor de realisatie van een LNG infrastructuur

 

Voor een succesvolle grensoverschrijdende introductie van LNG als brandstof- en energiedrager is een duidelijk technisch, juridisch en economisch kader nodig dat zowel voor Nederlandse als Duitse marktpartijen identiek moet zijn. Momenteel bewegen zich marktpartijen in een omgeving met inhomogene regelgeving en weinig duidelijke markteisen voor LNG. Het doel van dit werkpakket is om de betrokken doelgroepen te ondersteunen en kennis te verwerven over de juridische, normatieve en economische randvoorwaarden van LNG-toepassingen. Het richt zich in de eerste plaats op dealers en transporteurs van LNG, technische diensten zoals brandweerdiensten en technische hulporganisaties, exploitanten van wagenparken, rederijen en industriële fabrieken.

 

Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:

Welke wet- en regelgeving is relevant voor de realisatie van een LNG-infrastructuur in Nederland en Duitsland en in hoeverre is er behoefte aan grensoverschrijdende harmonisatie?

Waar moeten de technische voorschriften worden geoptimaliseerd om onnodige extra kosten bij de

uitvoering van projecten met LNG te voorkomen?

Wat zijn de eisen van de markt aan de LNGvoorzieningsinfrastructuur, welke bedrijfsmodellen zijn denkbaar en welke financieringsvormen zijn nodig voor de economisch haalbaarheid van LNG?

Welke politieke maatregelen zijn nodig voor de grensoverschrijdende ontwikkeling van de LNG-infrastructuur in Nederland en Duitsland?

 

Activiteiten:

Analyse van Duitse, Nederlandse en internationale regelgeving, normen en technische standaards op het gebied van brandbare gassen en LNG voor het gebruik in het verkeer en de industrie.

Opstelling van een catalogus van analyseresultaten om mogelijke wetsconflicten en de mogelijkheden tot optimalisering en harmonisatie van de wetgeving te illustreren.

Adviesgesprekken en overleg met normstellers en technische experts uit de installatietechnische

industrie in Nederland en Duitsland zoals met fabrikanten van LNG-installatietechnologie en -motoren.


Contactpersoon: Alexey Mozgovoy | mozgovoy@gwi-essen.de

Over dit werkpakket

Contactpersoon: 
Alexey Mozgovoy
mozgovoy@gwi-essen.de
Bekijk ook werkpakket 5