Werkpakket 5a - Communicatie, kennisoverdracht, opleiding en training

Communicatie, opleiding en kennisoverdracht

 

Het doel van dit werkpakket is om over de ontwikkelde maatregelen ter vergroting van het toepassingspotentieel van LNG en de aanleg van een LNG-infrastructuur te communiceren. Daarnaast worden opleidingsconcepten ontwikkelt. Verder zullen publieke en private stakeholders optimaal worden geïnformeerd en het debat tussen de verantwoordelijke overheden over technische innovaties en de mogelijkheden voor het bevorderen van Bio LNG-productie op gang gebracht worden.

 

Doelgroepen

Vervoer en logistiek.

LNG-leveranciers, bouwers en exploitanten van tankstation, producenten van biogas en exploitanten van biogasinstallaties, ontwikkeling en productie van LNG-aangedreven voertuigen, afvalbeheer, landbouwbedrijven, industrie (gas- en energieconsumenten).

Onderzoeks- en ontwikkelingscentra, opleidingsinstanties voor technische beroepen.

Bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij vergunningsprocedures (vulstations, installaties) en de planning van nieuwe logistieke concepten (haventoezichthouders).

Beroepsverenigingen en adviesbureaus uit de industrie en de logistieke sector.

 

Activiteiten

Het werkpakket richt zich op de publicatie van projectactiviteiten en de ontwikkeling van beroepsopleidingsconcepten en opleidingsmodules voor eindgebruikers.

Organisatie van Duits-Nederlandse evenementen (conferenties, workshops, enz.)

Presentaties op nationale en internationale beurzen, evenementen en conferenties

Communicatie en kennisuitwisseling met de gasindustrie, industrie, fabrikanten, technische diensten en regelgevende instanties

Communicatie en kennisuitwisseling met Duitse en Nederlandse autoriteiten en instellingen om LNG tot een veilige en kostenefficiënte brandstof te maken

Ontwikkeling van uniforme concepten voor permanente educatie en opleidingsmodules voor een veilige omgang met LNG (voor verdere

grensoverschrijdende toepassing in het INTERREG-programmagebied).


Contactpersoon: Frank Koester | koester@energieagentur.nrw  (communicatie en kennisoverddracht)
Contactpersoon: Dos de Keijzer | Info.rendos@gmail.com (opleiding en training)

Over dit werkpakket

Contactpersoon: 
Frank Koester
koester@energieagentur.nrw 

Dos de Keijzer
info.rendos@gmail.com
Bekijk ook werkpakket 5b