Werkpakket 5b - Opleiding en training

A5.5: Communicatie en kennisuitwisseling met overheidsorganen

(EnergieAgentur.NRW, Energy Valley, GWI, INGHA, Nationaal LNG Platform NL, ondersteuning van overige projectpartners ter overweging)
Gesprekken met overheidsorganen en instellingen met het oog op invoering van LNG als veilige en kostenefficiënte brandstof en energiebron in het Interreg programmagebied.
Het werkpakket voorziet in een actieve uitwisseling met bestuursregio’s in Noordrijn-Westfalen. De bedoeling is een ervaringsuitwisseling met de Nederlandse instellingen om de voor vergunningsprocessen belangrijke kwesties op te lossen o.a. met betrekking tot veiligheid, vergunningsprocessen voor LNG-tankstations, tankopslag, enz. en ADR.

A5.6: Communicatie en kennisuitwisseling met focus op de grote vrachtwagenfabrikanten

(EnergieAgentur.NRW, Energy Valley, INGHA, Merkel Energy met support van overige partners, o.a. POC, DST)
Overleg met focus op grote vrachtwagenfabrikanten, vooral Daimler-Benz, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco, om de verdere ontwikkeling van LNG-voertuigen te stimuleren en inzicht in de planning (tijd!) te verkrijgen. Bovendien is een afstemming m.b.t. het raakvlak voertuig-infrastructuur in dit werkpakket voor de geplande haalbaarheidsstudies zeer belangrijk.


A5.7a): Ontwikkeling van een trainingsconcept 

(GWI, Lauwerhorst Groep, in coördinatie met Stark Learning en support van overige projectpartners)
Opstellen van een uniform trainingsconcept voor de veilige omgang met LNG t.b.v. verdere grensoverschrijdende toepassingen in het Interreg programmagebied, rekening houdend met ervaringen uit verwante projecten (bijv. LNG-Masterplan voor Rijn-Main-Donau).
Het trainingsconcept dient de volgende hoofdonderwerpen te bevatten:
Fysische en chemische eigenschappen van LNG
Maatregelen voor eerste hulp
Persoonlijke bescherming
Brandbestrijdingsmaatregelen
Maatregelen bij accidentele uittreding
Vervoer
Handhaving
Opslag
Regels voor explosiepreventie
Afvalverwerking

A5.7b) E-Learning module voor het aanbieden van het trainingsconcept 
(Stark Learning in uitwisseling met GWI)
Een uniforme en praktijkgerichte opleiding voor vakmensen m.b.t. de veilige omgang met LNG bevordert het concurrentievermogen van het MKB in het programmagebied. Om het bovenstaande trainingsconcept ook voor een bredere kring van stakeholders via internet beschikbaar te stellen, zal een E-Learning module worden ontworpen:
E-Learning leeromgeving (LNG E-Learning Academy)
E-Learning module
Digitale gidsen
FAQ

Virtual Reality 
Medewerkers die te maken krijgen, kunnen in de toekomst met LNG kunnen een Virtual Reality training volgen. Hieronder een korte film over hoe een dergelijke training er uit zou kunnen komen te zien.Innovatie in WP2 evenals verdere ontwikkeling van LNG-voertuigen, voertuig-infrastructuur en semiautomatische LNG-tankstations zijn eveneens onderdeel van het trainingsconcept en de LNG E-Learning Academy. De E-Learning module moet via wederzijdse uitwisseling met de projectpartners al tijdens de ontwikkeling van het trainingsconcept (5.7a) worden gebruikt en dient de volgende activiteiten te omvatten:
Inventarisatie van doelgroep, stakeholders en projectpartners (interviews)
Analyseren van doelgroep, stakeholders en projectpartners
Bedenken en ontwerpen van een trainingsconcept: leerdoelen, structuur, inhoud en vorm
Ontwikkeling van een functioneel ontwerp E-Learning module
Ontwikkeling van een ontwerp leeromgeving
Ontwikkeling en structurering van de inhoud E-Learning module (scripts en infographics)
Ontwikkeling van E-Learning modules
Ontwerp van de leeromgeving
Testen en optimalisatie
Promotie en presentatie van het trainingsconcept, E-Learning module en leeromgeving

Contactpersoon: 
Dos de Keijzer
Info.rendos@gmail.com

Over dit werkpakket

Contactpersoon: 
Dos de Keijzer
Info.rendos@gmail.com
Bekijk ook werkpakket 1