Werkpakket 2a - Ontwerp en bouw van gebruikersvriendelijke LNG-tankstations

De ontwikkeling van LNG vraagt om tankstations die gebruiksvriendelijk zijn, nu maar ook in de toekomst, als er veel meer LNG vrachtauto’s rijden. In dit project (werkpakket 2A a) worden bestaande LNG tankstations geanalyseerd. Zo wordt er gekeken welke brandstoffen er getankt kunnen worden, of er rekening gehouden wordt met mono fuel vrachtauto’s, die op uitsluitend LNG rijden, of ook met dual fuel voertuigen. Dual fuel voertuigen moeten naast LNG ook diesel en AdBlue kunnen tanken. En, is de plaatsing van de verschillende afleverzuilen hierop aangepast? 

Ook wordt gekeken naar een standaard bedieningsprocedure die op alle stations geldt, naar tan kinstructies voor de chauffeurs, toegang tot tankstations van verschillende aanbieders én de veiligheidseisen. In hoeverre zijn de gebruikersvriendelijke LNG tankstations in te passen in bestaande stations. Of moeten er LNG tankstations op nieuwe locaties komen?


Rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden, zoals vullen en dampretour via één connector. Het resultaat zal een blauwdruk zijn voor het gebruiksvriendelijke
LNG tankstation van de toekomst, vastgelegd in eisen, specificaties en tekeningen. Dit kan
worden gebruikt bij de realisatie van nieuwe LNG tankstations in de komende jaren.
Contactpersoon: Pier Tiedema | tiedema@tiedema.demon.nl

Für mehr Informationsmaterial, Ergebnisse oder Studien klicken Sie bitte hier

Over dit werkpakket

Contactpersoon: 
Pier Tiedema
tiedema@tiedema.demon.nl
Bekijk ook werkpakket 2b