Werkpakket 2d - Onderzoek naar en ontwikkeling van een dual fuel systeem met minimalisering van methaanslip

Ontwikkeling van een dual fuel diesel-LNG systeem met minimale methaanslip

 

Naast mono fuel LNG motoren, bestaan er ook dual fuel motoren. Bij dual fuel motoren blijft het dieselprincipe gehandhaafd en is de ingespoten dieselhoeveelheid kleiner dan bij mono fuel. Het tekort wordt aangevuld door gas bij te mengen in de inlaatlucht of direct in te spuiten in de cilinder. Dual fuel

motoren hebben een hoger rendement dan mono fuel motoren. Mocht er op een moment te weinig LNG tanklocaties in de buurt zijn om gas te tanken, kan de dual fuel motor terugschakelen naar diesel. Een nadeel van dual fuel motoren is de grote kans dat onverbrand methaan wordt uitgestoten. In dit project wordt geprobeerd hiervoor oplossingen te vinden.

 

Doel project

 

Het doel van het project is om een systeem te ontwikkelen dat het gasaandeel maximeert en tegelijkertijd de emissies zo laag mogelijk houdt. Dat vereist dat

het verbrandingsproces in de motor continu wordt bewaakt. Dit gebeurt tevens om te voorkomen dat er schade aan de motor ontstaat. Nagegaan wordt of het

op deze manier mogelijk is een bestaande motor van een bepaalde emissieklasse op te waarderen naar een hogere klasse.

 

Test

 

Eerst wordt een motor op de proefstand met een dual fuel brandstofsysteem getest bij variërende belastingen. Nagegaan wordt welke uitlaatgasnabehandeling

nodig is om de (methaan)emissie zo laag mogelijk te kunnen houden. De invloed van wisselende gassamenstellingen wordt eveneens onderzocht. De optimale regelstrategie wordt bepaald en vastgelegd. Vervolgens wordt het systeem geïnstalleerd op een aantal vrachtauto’s en in de praktijk getest. Er komt een handleiding en instructie voor de ombouw van bestaande vrachtwagens. Met de vergunning verlenende autoriteiten wordt overlegd over de voorwaarden

voor toelating van een dergelijk systeem.


Contactpersoon: Pier Tiedema | tiedema@tiedema.demon.nl

Over dit werkpakket

Contactpersoon: 
Pier Tiedema
tiedema@tiedema.demon.nl
Bekijk ook werkpakket 2e